Kodex

Pravidla:

 1. chodit včas na nahlášenou akci, případné nestíhání se dá nahlásit, nebo účast zrušit
 2.  mít nachystaný pořádný eqip na dung (MBčkem projetý zbraně, mystiky, dostatek band...) a neshánět ho minutu před odchodem (včetně vstupenek)
 3.  každý draží pouze itemy, které využije za postavy, které chodí s guildou (např.já mám všechny chary, ale chodím jen ranga/klera/vampa, takže vám mino nedražím), dražit můžete i na postavu, kterou jste právě vytrenovali a hodláte jí s guildou chodit a nenavyšuje pro nic za nic cenu ostatním hráčům
 4.  zákaz prodeje věcí z guildovních dungů neguildovním lidem (na forku máte topic s guild prodejem, pokud chcete prodat nějaké věci z dungeonu, tak můžete tam, ale nepočítejte s nějakým výdělkem)
  POZOR! - Toto plati, aj pre neguildovnych ludi, ktorych sme pozvali na vypravu. Ak sa raz stane, ze predate item z dungu, dozivotne vas nezavolame na ziadnu akciu.
 5.  zákaz pojíždění vlastních členů
 6.  poslouchat vedoucího výpravy


Hodnosti v guildě:

 1.  Guildmaster (Bimbo) - řídí kompletní chod guildy, stará se o guildovní pokladnici a každý ho musí poslouchat, má absolutní a veškeré pravomoce.
 2.  Zakladatel guildy a člen rady - podílí se na chodu guildy a hráči ho musí respektovat
 3.  Adeptmaster - stará se o žadatele a adepty, musí ho respektovat a poslouchat. Ručí za to, že budou nosit dobrý eqip do dungu a dělat dobré jméno guildě. Podílí se na chodu guildy.
 4.  Člen - je povinen dělat dobré jméno guildě a dodržovat veškerá pravidla.
 5.  Adept - musí dodržovat pravidla, poslouchat adeptmastera, dělat dobré jméno guildě. Může se vyjadřovat k žadatelům atd.
 6.  Žadatel - je všem podřízený. Hlavní slovo má u něj adeptmaster.


Všechny tyto funkce budou striktně dodržovány a respektovány. Pakliže nastane nějáký problém, pokusíte se ho vyřešit mezi sebou rozumně, toleratně a slušně, jsme jedna PARTA!!!
Pokuď to ovšem nepůjde a problém bude přetrvávat obrátíte se na Guildmastera guildy a ten nastolí pořádek a tresty...
Tresty může navrhovat pouze GM, zakladatel guildy a člen rady.

Trest:

 1.  trest v podobě prospěchu guildy - harvení vstupenek atd. - trest bude nastaven dle závažnosti prohřešku po dohodě (1x porušení pravidel)
 2.  finanční pokuta 250k, která připadne guildě + trest z bodu 1 (3x bod 1)
 3.  vyhození z guildy (vážné - prodej itemů, pojíždění / soustavné porušování pravidel)


Dělba lootu:

 1.  na začátku dungu bude vždy určen looter a nikdo jiný lootit nebude (looter ručí za to, že bude řádně plnit svůj úkol)
 2.  socha, části na sochu, klíče a občas lvl 5 mapy propadají guildě
 3.  určí se, zda se bude házet kostkama nebo dražit
 4.  gp se rozdělí mezi účastníky dungeonu a guilda je počítána jako jeden člen výpravy (podíl házejte do bedny na střeše v Maginu)


Mapky, ratmany a guildovní hry:
-mapky

 1. chodí se guildovně, když je jich více
 2.  veškerý loot se vydraží
 3.  komplet gp a případné sochy jdou guildě


-ratmany(klíček dodá guilda)

 1.  poklad a loot se vydraží
 2.  gp a sochy jdou guildě


-guildovní hry

 1.  každý člen, adept a žadatel dává body guildě
 2.  loot z low a medium dungů se dává do bedny a vydraží se po skončení GH
 3.  GP z dražby se rozdělí mezi hráče (guilda se zase počítá jako jeden člověk)